Bergmannskonferansen

Bergmannskonferansen er en midtnorsk næringslivskonferanse, som retter seg mot ledere på tvers av bransjer. Den finner sted i ”Orklas vugge”, i det historiske gruvesamfunnet Løkken Verk. Årets konferanse blir den 13. i rekken. Konferansen skal formidle verdier i tråd med det ”Bergmannen” har stått for, det vil si: tålmodighet, langsiktighet og stolthet. Som arena skal den være intim, ha tema og foredrag av høy kvalitet og det legges stor vekt på hyggelige rammer rundt arrangementet.